Αίτηση για Ψηφιακή Ταυτότητα Η Ψηφιακή Ελληνική Ταυτότητα είναι ένα ψηφιακό δελτίο ταυτότητας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας πανεύκολα σε πάνω από 100 χιλιάδες ιδιωτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς και υπηρεσίες σε όλη τη Βρετανική Κοινοπολιτεία. Μόνο Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Ψηφιακή Ελληνική Ταυτότητα. Για την έκδοση ψηφιακής ταυτότητας η επανέκδοση ψηφιακής ταυτότητας σε περίπτωση αλλαγής οποιονδήποτε στοιχειών, το μόνο έγγραφο που χρειάζεστε είναι το διαβατήριο σας εκδοθέν από την Ελληνική Δημοκρατία.

Related content